Loading...
Home 2018-04-04T09:42:45+00:00

Mentoring

Sparring

Coaching

til ledere og medarbejdere

Har du udfordringer eller mangler een at spille bold op ad ?

Så brug professionel hjælp fra fluks

Der er ingen problematikker, der er for mærkelige; der er ingen udfordringer, der er for små eller store; og jeg har forstand på både arbejdsliv og privatliv

 • Du vil blive mødt med respekt, og anerkendt som den du er
 • Du får overblik
 • Du får læring og indsigt
 • Du bliver mere afklaret
 • Du finder muligheder for handling og håndtering
 • Du finder retning
 • Du udvikler dig
 • Du kommer med et fokuspunkt, en problematik, et udviklingspunkt eller andet, som du gerne vil blive klogere på
 • Jeg hjælper dig med at udfolde, analysere og finde løsninger ved hjælp af spørgeteknikker og visuel synliggørelse
 • Jeg kommer også gerne med input, herunder viden, ideer og råd, hvis du ønsker det
 • Jeg tegner og skriver et sessionspapir undervejs, som du får med dig
 • Efter 2-3 dage sender jeg en mail med hovedlinjer fra sessionen samt mine refleksioner
 • Telefonsamtale, på ca. ½ time efter to uger, er inkluderet og har til formål at øge din læring og fastholde dit fokus
 • Vi kan samarbejde for en enkeltstående session eller i et forløb
 • Vi kan mødes hos dig, i mit mødelokale i Århus, eller i naturen, der giver udsyn og inspiration
Ring eller skriv uforpligtende til mig
Kontakt

Teamudvikling

Bedre kommunikation og samarbejde om projektudførelse giver bedre bundlinie og mere arbejdstilfredshed

fluks kan gennemføre forskellige forløb eller en temadag, så jeres team kommer til at samarbejde bedre om kerneopgaven

En mulighed er at tage udgangspunkt i Extended DISC Teamanalyse. Herved får leder og team indsigt i motivationsfaktorer og adfærd i teamet og får tilbudt en genvej til fælles forståelse af, hvordan teamet bedst samarbejder og kommunikerer om arbejdsopgaverne

 • At bruge energi på den mest hensigtsmæssige måde bidrager til arbejdsglæde
 • Arbejdsglæde bidrager til bedre økonomisk bundlinje
 • Extended DISC er en genvej til viden og læring om teamets motivering og adfærd
 • I får sparring, så de nye perspektiver bliver konkret brugbare
 • De tilgængelige kompetencer kan udnyttes optimalt, og man kan analysere, hvilke kompetencer der mangler

Min DISC tilbagemelding var en helt igennem professionel og brugbar oplevelse. Måden profilen blev gjort relevant for mig som person, både privat og professionelt var rigtig spændende

Min individuelle profils styrker, udviklingspunkter og hvilken grad det hele var genkendeligt for mig blev taget op. Jeg oplevede at Linda var lydhør og brugte de tanker jeg havde og kom med i tilbagemeldingen og den fremadrettede dialog

Måden tilbagemeldingen var skruet sammen på, gav mig en oplevelse af ikke kun at få en tilbagemelding, læst fra et ark papir, men også at have en sparringspartner. En sparringspartner med blikket rettet mod fremtiden, klar på at bruge profilen, den nuværende situation og mine personlige og professionelle ønsker til at lægge en reel og håndgribelig plan for den umiddelbare fremtid

Alt i alt en rigtig positiv oplevelse

Kamilla Karaffa

Etik som fluks lever op til i forbindelse med brug af FinxS Extended DISC personanalyser: 

 • FinxS Individ Analyse er et samtalegrundlag, der har til formål at øge forståelse hos begge parter for personens stærke sider og kompetencer i forhold til jobbet og omgivelserne. Enhver tilbagemelding skal ske i denne ånd, og det er afgørende, at personen oplyses om resultatet og får lejlighed til at tilkendegive sine synspunkter
 • Anvendelse af Individ Analysen må ikke føre til en stereotypisering af personer. Den enkelte persons særegne kompetencer er kun vigtige at belyse i forhold til de forvetninger og krav, der ligger til pågældende job
 • Enhver person, der gennemgår en Individ Analyse, skal behandles fair. Det betyder, at en analyse på ingen måde må diskriminere i forhold til køn, nationalitet, kulturel baggrund eller race. I tilfælde af analyse af en person med en form for handicap, skal der foretages en grundig vurdering af handicappets mulige påvirkning af resultatet
 • Inden en person gennemgår en analyse, skal den certificerede person sikre, at der er optimale betingelser for gennemførelsen (rolige omgivelser, udluftet lokale og en grundig forklaring af udfyldelse, forløb etc.)
Ring eller skriv uforpligtende til mig
Kontakt

TRIVSEL og PRODUKTIVITET

Måle- og procesværktøj, der  kobler medarbejdertilfredshed med mulighed for at skabe værdi

The Productive Workplace gør det muligt at arbejde udviklingsorienteret med de forhold, der påvirker medarbejdernes mulighed for at skabe værdi i deres arbejde med arbejdsopgaver i dagligdagen.

TPWP – The Productive WorkPlace er et måle-, afrapporterings- og procesværktøj, der kobler udviklingen af medarbejdernes tilfredshed direkte sammen med deres arbejdsopgaver og deres muligheder for at at skabe værdi i hverdagen. Systemet indeholder brugervenlige visuelle rapporter på alle ønskede niveauer, samt arbejdsmateriale til brug for medarbejdere og ledere i et efterfølgende dialogarbejde

I kan selv udføre de efterfølgende dialogprocesser med det medfølgende materiale, eller fluks kan hjælpe med facilitering af processerne

En fuld fysisk APV undersøgelse er tilgængelig inden for TPWP og kan kobles på spørgeskemaundersøgelse, og procesarbejde efterfølgende med henblik på løsning af problematikker

The Productive WorkPlace er en elektronisk trivselsundersøgelse med brugervenlige rapporter og proceskoncept til dialog, der kan bruges til såvel små som helt store virksomheder. Konceptet er velgennemprøvet og har gode kundeudtalelser. Se The Productive Workplace

Trivselsmålingen TPWP bygger på ny forskning der viser, at medarbejdernes muligheder for at være produktive og skabe værdi i dagligdagen har markant indflydelse på deres trivsel og arbejdsglæde.

The Productive Workplace skaber et unikt grundlag for:

 • At udvikle medarbejdernes produktivitet og muligheder for at skabe værdi i dagligdagen
 • At udvikle medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde med afsæt i deres kerneopgaver
 • Udvælgelse af de vigtigste indsatser for at forbedre produktivitet og trivsel i dagligdagen – med størst mulig ejerskab fra både ledelse og medarbejdere
 • At lederne og medarbejderne sammen får omsat resultaterne til vigtige forbedringer

The Productive Workplace er et samlet udviklingsforløb med tre faser:

 • Måling af trivsel og produktivitet
 • Rådgivning af ledelsen i forhold til resultaterne, identifikation af tværgående indsatsområder og udrulning m.v
 • Facilitering af ledere – enten gennem direkte sparring eller via træning af interne ressourcepersoner.

Udviklingsforløbet sikrer, at trivselsundersøgelsen bliver omsat til resultater – bl.a. ved at ledere og medarbejdere bliver klædt godt på til at bruge resultaterne.

Vi kommer uforbindende og præsenterer The Productive Workplace for jer

 • se evt en appetitvækker på http://www.productiveworkplace.dk/
 • I kan købe adgang til analyse og rapporter i FLUKS
 • Og I kan selv lave udviklingsarbejdet efter oplæring, eller I kan købe konsulenthjælp i FLUKS
Ring eller skriv uforpligtende til mig
Kontakt

Virksomhed i forandring

Vokser jeres virksomhed? Skal der ske forandringer? Eller har du startet nyt?

Så kan det være en udfordring at tilpasse organisering, kommunikation og ledelse. fluks kan tilbyde den nødvendige ledelseshjælp til at få overblik, plan og struktur

 • Du kan koncentrere dig om det, du er dygtigst til og bedst kan lide at lave
 • Du øger overblik og muligheder for håndtering af din organisations udvikling
 • Du kan fastlægge retning og beslutte handleplan på et godt analyseret grundlag
 • Du imødegår at opgaverne vokser jer over hovedet – jeres skulle nødigt blive én af de virksomheder, der går ned eller må sælge

fluks tilbyder konkrete input, forslag, oplæg og sparring i forhold til

 • Jeres beslutninger for virksomheden
 • Styring af udviklings- og vækstprocessen
 • Struktur for mennesker og systemer i virksomheden
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Organisering og overblik
 • Plan for vækst og udvikling
 • Mission og vision
 • Medarbejderkompetencer – har I de rigtige, og udnyttes de optimalt
 • Afklaring af ledelsesbehov
 • Økonomi, regnskab og IT
 • Vores samarbejde er for en aftalt periode
 • Jeg er ledelseshjælper eller midlertidig leder hos jer på heltid, deltid, timebasis eller med opgavehonorar
 • Jeg kan tilbyde praktisk hjælp i form af udførelse af nødvendige opgaver
 • I får leveret dokumentation undervejs. Jeg laver alt papirarbejde, oplæg mv
 • I kan modtage sparring og coaching. Jeg hjælper med at udfolde, analysere og finde muligheder og løsninger
 • Interview med medarbejdere eller nøglepersoner vil være en naturlig del af min udredning af virksomhedens status og muligheder
 • Vi kan aftale, at jeg afvikler udviklingsseancer, oplæg mv for hele virksomheden / bestyrelsen oa
 • I har beslutningskompetencen. Jeg refererer til en aftalt person, min rolle afklares og meldes internt klart ud
Ring eller skriv uforpligtende til fluks
Kontakt

Ledervikar eller ledelseshjælper

Mangler I midlertidigt en leder eller lederassistent?

fluks kan tilbyde en bred viden og konkret praktisk hjælp inden for ledelse og understøttende discipliner

 • I får ikke et slip i ledelsen af opgaver og/eller medarbejdere
 • Påtænkte tiltag kan gennemføres som planlagt
 • Der bliver mindst mulig uro i organisationen, da jeg hurtigt skaber relationer og ro
 • Nye øjne kan give nye perspektiver på jeres organisation og udfordringer
 • Konkret vedligeholdende ledelse af aftalte medarbejdergrupper og opgaver
 • Udredning, analyse og nytænkning i forhold til problematikker samt præsentation af mulige løsninger
 • Implementering af aftalte tiltag og systemer
 • Sparring og coaching til aftalte personer
 • Afklaring af ledelsesbehov fremadrettet
 • Organisering, strukturering og effektivisering af aftalte områder
 • Facilitering af udviklingsseancer, oplæg mv for medarbejdere/ virksomhed / bestyrelse
 • Medarbejderudvikling
 • Rekruttering
 • Lederudvikling
 • Udvikling af makkerpar
 • Konflikthåndtering
 • Træning i kommunikation og forståelse af mennesker
 • Organisationsudvikling
 • Jobanalyser
 • Vores samarbejde er for en aftalt periode. Jeg er hos jer på heltid, deltid, timebasis eller med opgavehonorar
 • I får leveret dokumentation for udført arbejde undervejs til brug for den næste leder, jeres nytænkning eller andet aftalt
 • Jeg laver alt papirarbejde, oplæg mv
 • I har beslutningskompetencen. Jeg refererer til en aftalt person, min rolle afklares og meldes internt klart ud
Ring eller skriv uforpligtende til mig
Kontakt
Kontakt er uforpligtende

Om fluks

fluks ejes af Linda Rolsted, adresse i Midtjylland, arbejder landsdækkende
Mission

fluks optimerer mennesker og virksomheder, herunder bidrager til at skabe agile og robuste organisationer med medarbejdere, der udvikler sig og trives

Vision

fluks understøtter bæredygtige og meningsfulde arbejdsliv, erhvervsliv og privatliv

Linda er kompetent og professionel – og har med sin store erfaring fra et arbejdsliv både som ansat og som chef rigtig meget at byde ind med. Hendes indlevelsesevne er stor – og under samtalen så jeg nye sider af mig selv, som kunne være med til at forklare nogle reaktionsmønstre – og give en større accept af mig selv og min egen tilgang til mine opgaver.
Selvstændig

Jeg siger tak for et rigtig god samtale!
Du er vild god til at få det gode frem i én. Da jeg kom ind til samtalen, havde jeg en følelse af tomhed og kom derfra med god følelse af, hvem jeg er som person, og hvilke kompetencer jeg besidder. Du fik nogle ting frem fra mine gode sider, som jeg ikke havde tænkt på før, at jeg også kan benytte mig af det.
Det er også rigtig fedt at se modellen (Extended DISC), med hvornår man er motiveret til de forskellige ting og i hvilken grad. Det gjorde også, at jeg fandt ud af, hvor jeg skal arbejde mere med mig selv.
Vigtigst af alt er, at du er en person, der er behagelig at være sammen med! Du fanger ens opmærksomhed meget hurtigt og er en god lytter! Alt i alt rigtig stor ros til dig!
Venlig hilsen Tharmini Siyaskaran

Adresse:
Haxholmvej 74, 8870 Langå

Mødelokale:
Officelab Kirstinelund
Skæringvej 88, 8520 Lystrup

CVR:
38027271

fluks giver gerne et uforbindende tilbud på en opgave – så det passer til dine behov og i dit budget. Hos fluks får du ikke ubehagelige prismæssige overraskelser, I får altid løbende besked, hvis der er risiko for at budgettet overskrides.

Betaling 8 dage fra fakturadato.

Bank:
Nordea
Reg.nr. 1739
Kontonr. 4391 197 097

 • Overblik, systematik samt procestænkning og -optimering.
 • Læring, udvikling af produkter, medarbejdere og organisation.
 • Fokus på forretning, økonomi og kunder/interessenter.
 • Abstrakt, kreativ helhedstænkning samt formidling af denne.
 • Analyser, udredninger, rapporteringer
 • Effektivisering med trivselsgevinst.
 • Motivering af grupper og enkeltpersoner.
 • Skabelse og fastholdelse af tillidsfulde relationer.
Firmanavnet ‘fluks’ skal forstås således at:
 • ydelser og kontakt foregår fluks, dvs hurtigt, sporenstregs.
 • fluks bringer opgaver og samarbejde til at flyde via tilførsel af energi, flow og strømning. 
 • fluks er som firma i konstant forandring.

Ordet fluks har historie i bl.a. dansk, tysk, engelsk og latin. Stavemåde kan variere fx fluks, flux, vlugs. Herunder er skrevet nogle udpluk, der har givet inspiration til firmanavnet ‘fluks’.

Den danske ordbog skriver om fluks:
Betydning: øjeblikkelig; straks
Oprindelse: fra nedertysk vlug(e)s, genitiv af vlug ‘flugt’, egentlig ‘i flugten’

Synonymbog.com skriver:
Synonymer for fluks: med det samme, omgående, prompte, sporenstregs, straks, øjeblikkelig

Danskengelskordbog.dk oversætter det engelske flux således:
Ordet flux betyder: bringe til at flyde

www.collinsdictionary.com skriver om ordet flux på engelsk:
If something is in a state of flux, it is constantly changing.

Jeg er organisationsudvikler, ledelseshjælper, analytiker, styrmand og coach. Jeg hjælper med udvikling og optimering af mennesker og virksomheder.
Med baggrund i blandt andet ledelse, læring og arbejdsmiljø kan jeg bidrage med viden og helhedstænkning, så økonomi, trivsel og effektivitet hænger sammen.
Løbende forbedringer er min ambition og praksis, og jeg bruger mine personlige og faglige kompetencer til at skabe udvikling, overblik og struktur i organisationer, mennesker og systemer

Min viden stammer bl.a. fra:

 • Ledererfaring gennem 12 år i offentlige og private virksomheder
 • Master i Educational development MEd (master i pædagogisk udvikling / læreprocesser)
 • Certificering i Extended DISC – FinxS Team Analyse og FinxS Individ Analyse
 • Certificeret i trivselsundersøgelsen The Productive Workplace
 •  
 • Uddannet leankonsulent
 • Uddannelse og arbejde som sygeplejerske og sundhedsplejerske
 • Uddannet ICI coach hos EmpowerMind Danmark, der er godkendt af ICI og indestår for kvaliteten af uddannelsen
  Linda Rolsted er certificeret ICC Coach
 • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske
 • Erfaring fra et langt liv og arbejdsliv – jeg er 56 år, gift og har to voksne børn
Kontakt

Nyheder

Trivselsundersøgelse – The Productive Workplace

september 14th, 2017|0 Comments

TPWP - The Productive WorkPlace er en elektronisk trivselsundersøgelse med brugervenlige rapporter og proceskoncept til dialog, der kan bruges til såvel små som helt store virksomheder. Konceptet er velgennemprøvet og har gode kundeudtalelser. Se The Productive [...]

Kontakt

Du får fluks svar

+45 53 55 54 87